Monday, 17 March 2014

The Bala ChallengeOn Saturday 10th May, the Bala Challenge will celebrate its 10th Anniversary. Over 3,000 hikers of all ages and fitness levels will have completed one of the stunning walks around Llyn Tegid, raising over £50,000 for charities and local good causes.
This year’s Challenge promises to be the biggest and best ever and with a choice of four walks there is something to suit everyone. Join our local wildlife and history expert for a leisurely two hour guided walk or take on the might of the full 20 mile Challenge around the lake including a spur of the Aran Ridge. Want something in between? How about the 14 mile Lake Circuit hike, high up in the hills surrounding Llyn Tegid with stunning views over the Aran, Arenig and Berwyn mountain ranges. Alternatively, take the family on the 8 mile walk to Llanuwchllyn and get the steam train back.
The event is organised by the Rotary Club of Bala and Penllyn and is well marshalled and sign-posted with tea and cakes served at the railway station in Llanuwchllyn for those of you who might be flagging. Whether you’re raising money for charity, training for an endurance event, taking your dog for a walk (on a lead!) or simply enjoying the incredible scenery, the Bala Challenge has it all.
Entry forms can be downloaded from ;  www.balachallenge.org.uk or simply pitch up on the day in your hiking gear and off you go. Please join us to celebrate our 10th Anniversary and remember – the sun always shines in Bala!
Contact details: petercottee@hotmail.com

DATHLU 10fed PENBLWYDD SIALENS Y BALA
Ar Sadwrn 10fed Mai bydd Sialens Y Bala'n dathlu ei degfed penblwydd. Erbyn hynny bydd dros 3000 o erddwyr o bob oedran a graddau ffitrwydd wedi cwblhau un o'r llwbrau cerdded hyfrytaf o amgylch Llyn Tegid a chodi dros £50 000 i elusennau ac achosion da.

Bydd y Sialens eleni'n debygol o fod y fayaf a'r orau o'r cyfan a, chyda dewis o bedwar llwybr, bydd rhywbeth at ddant pawb. Ymunwch a'n harbenigwr hanes a byd naturar daith ddwyawr hamddenol neu wynebwch sialens eithaf y cylch 20 milltir o amgylch y Llyn yn cynnwys rhan o gefnen Aran Benllyn. Beth am rywbeth yn y canol? Y dewis hwnnw fyddai taith 14 milltir dros lechweddau'r bryniau o gylch Llyn Tegid lle ceir golygfeydd gwych o'r dyffryn , yr Aran, Arenig a'r Berwyn. Y daith hawddaf i deulu fyddai'r llwybr 8 milltir i Lanuwchllyn a dychwelyd ar y tren bach!

Trefnir y digwyddiad blynyddol hwn gan Glwb Rotari Y Bala a Phenllyn. Bydd wedi ei stiwardio a bydd digon o arwyddion cyfeirio. Darperir lluniaeth i gerddwyr yng ngorsaf Rheilffordd Llyn Tegid yn Llanuwchllyn - digon i atgyfnerthu pawb! Pa un ai'ch dewis fydd codi arian noddedig i elusen, ymarfer ar gyfer cystadleuaeth, mynd a'r ci am dro (ar dennyn wrth gwrs) neu ddim ond hamddena a mwynhau'r olygfa bydd Sialens Y Bala'n cynnig y cyfle ichwi.

Gellir lawrlwytho ffurflenni ymuno o'r wefan:  www.balachallenge.org.uk neu droi fyny ar y diwrnod yn eich dillad cerdded ac i ffwrdd a chi! Ymunwch a ni os gwelwch yn dda i ddathlu'r degfed penblwydd a chofiwch fod yr haul yn gwenu bob amser yn Y Bala!

Am fanylion pellach cysyllter a:  petercottee@hotmail.com

No comments:

Post a Comment