Thursday, 24 April 2014

GoBala for Trails and more in the Bala area

Visitors to the Bala & Penllyn area, southern Snowdonia, North Wales can now benefit from comprehensive trails information through a new bilingual website (www.GoBala.org) and associated leaflets. Thus visitors can enjoy the splendid scenery while learning about the rich local history and culture. The website was launched as part of the St David’s Day celebrations in Bala (see www.VisitBala.org).A Trail is a walk, canoe route, cycle route, car tour, etc. Each Trail is described in a leaflet with summary, route description, map and interesting local information. The area benefits from an extensive network of paths - providing walks for everyone from families to seasoned mountain walkers. To walk around the largest natural lake in Wales (Llyn Tegid) is a highlight of the area and also the location for the canoe trail. Quiet roads are ideal for cycling and the mountain passes are challenging on a bike while motorists can enjoy the scenery. The area benefits from diverse and unique wildlife which are described in the Wildlife Guide illustrated by hand-drawn sketches from a local artist.

GoBala provides information on:

 • Walks 
 • All ability Trails
 • Trails for children, including a Treasure Hunt
 • Heritage Trails
 • Scenic Trails
 • Mountain Walks
 • Cycle Routes
 • Canoe Trails
 • Car Trails
 • Wildlife Guide

The leaflets and brochures can be downloaded from GoBala (www.GoBala.org) or collected from the Tourist Information Point in Bala. While tourist information for Bala including: where to stay, where to eat out and how to find the Tourist Information Point can be found at VisitBala (www.VisitBala.org).

Mae’r teithiau yn cynnwys, llwybrau cerdded, hwylio canŵ, reidio beic, cylchdaith mewn car ayyb.  Mae disgrifiad o bob taith mewn taflen gyda crynodeb, map a gwybodaeth leol diddorol.  Mae’r ardal yn gyfoethog o lwybrau cyhoeddus sy’n cynnig teithiau cerdded i bawb o deuluoedd i gerddwyr mynydd profiadol.  Mae cylchdaith Llyn Tegid, y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru, yn un o uchafbwyntiau’r ardal, gellir cychwyn taith ganŵ yno hefyd.  Mae’r ffyrdd cefn gwlad yn dawel ac yn ddelfrydol ar gyfer reidio beic a’r bylchau mynyddig yn profi’n sialens i feicwyr  tra gall y rhai sy’n moduro fwynhau’r golygfeydd.  Mae’r ardal hefyd yn gartref i bob math o fywyd gwyllt, ceir disgrifiad o’r rhywogaethau yn ‘Bywyd Gwyllt’ sydd a lluniau gan arluniwr lleol.

Ceir gwybodaeth yn GoBala ar:

 • Teithiau Cerdded
 • Amlddefnydd
 • Addas i blant gan gynnwys Helfa Drysor
 • Teithiau Treftadaeth
 • Teithiau Golygfaol
 • Teithiau Mynyddig
 • Teithiau Beic
 • Teithiau Canŵ
 • Teithiau mewn Car
 • Manylion am Fywyd Gwyllt


Mae’r taflenni ar gael drwy eu lawr lwytho o GoBala (www.GoBala.org) neu o Ganolfan Twristiaeth y Bala.  Mae gwybodaeth am letya, bwyta a sut i ddod o hyd i Ganolfan Twristiaeth y Bala ar gael ar wefan VisitBala (www.VisitBala.org).  Dyfeisiwyd gwefan GoBala gan Gymdeithas Twristiaeth Bala a Phenllyn gyda cymorth gwirfoddol a swyddogol Cyngor Tref y Bala a Grŵp Busnesau y Bala.

Copyright © 2014 Bala & Penllyn Tourism Association, All rights reserved.

Bala & Penllyn Tourism Association
Abercelyn
Llanycil
Bala, Gwynedd LL23 7YF
United Kingdom


No comments:

Post a Comment